ÇOCUKLARDA TEMBELLİĞE VE BAŞARISIZLIĞA YOL AÇABİLECEK ÖZELLİKLER

Çocuklarda akademik başarısızlığının veya tembellik olarak nitelendirilmesinin, çeşitli davranışsal ve bedensel özelliklerden kaynaklanabileceği söylenebilir. Bu özelliklerin ne olduğunu ve bu durumdaki çocuklara nasıl yaklaşılabileceğini bilmek hem ebeveynler hem de çocuklar açısından yararlı olacaktır.

ÇOCUKLARDA TEMBELLİĞE VE BAŞARISIZLIĞA YOL AÇABİLECEK ÖZELLİKLER

Çocuklarda tembellik sebepleri nelerdir?

Çocukların bedensel ve davranışsal bazı özellikleri, onların akademik başarısızlıklar yaşamasına ya da tembel olarak nitelendirilmelerine yol açabilir. Bu bedensel ve davranışsal özel durumları iki ayrı grup çerçevesinde incelemek mümkün olacaktır.

Çocukların “hiperaktivite” olarak tanımlanan aşırı hareketli bir yapıda olması ya da “astenik tip” olarak adlandırılan içe dönük ruh yapısında olmaları, onların akademik başarısızlık yaşamasına ya da tembel olarak nitelendirilmelerine yol açabilir. Astenik tipte bulunan çocukların zayıf ve uzun bir bedensel yapısının olacağı söylenebilir.

Çocuğun tembel olmasına neden olan özellikler nelerdir?

Çok hareketli bir yapıya sahip olan hiperaktif çocukların genellikle konsantre olmakta sıkıntı çekecekleri ve dikkatlerini toplama sürelerinin kısa olacağı söylenebilir. Çabuk ve kolaylıkla sıkılmak da hiperaktif çocukların özelliklerindendir. Bu sebeplerden dolayı hiperaktif çocukların akademik başarısızlıklar yaşayabileceğini söylemek mümkün olacaktır. Hiperaktif çocukların akademik başarısızlık yaşamaması için onları teşvik etmeye çalışmak önemlidir. Çocukların ders aralarında hareket etmelerine imkân sunmak ve rahatlamalarını sağlamak, derse konsantre olmalarını kolaylaştırabilir. Bu durumda bulunan çocukların hareket edemeyeceği şekillerde cezalandırılması onu daha da olumsuz etkileyecektir.

Hiperaktif çocuklara evde ders çalıştırılırken ise ders sürelerini çok uzun tutmamaya, ders aralarında ihtiyaç duyduğu kadar oyun oynamasına ve hareket edebilmesine dikkat edilmelidir.

Çocukların tatil dönemleri gibi boş zamanların olduğu vakitlerde ise onun hareket edip enerjisini boşaltabileceği etkinliklere katılması için imkân sağlamak, çocuğun akademik başarısını olumlu etkileyecek yöntemlerden biri olabilir. Uygulanan tüm yöntemlere rağmen çocukta görülen akademik başarısızlık azalmıyorsa bir uzmana danışmak faydalı olacaktır.

Astenik tipte bulunan çocuklar ise genellikle yaşıtlardan daha az hareketli bir yapıda olacaktır. Uzun ve zayıf bir bedene sahip olabilecek bu tipteki çocukların, fiziksel yetersizlikleri nedeniyle tembel olarak nitelendiriliyor olmaları mümkündür. Kansızlık gibi bazı nedenler çocukların bu durumu yaşamasına sebep olabilir.

Astenik tipte bulunan çocuklara daha hızlı davranmaları için ısrar edilmemeli, kendi tempolarına uygun hareket etmelerine müsaade edilmelidir. Bu tipte bulunan çocukların fazla kalabalık olmayan bir ortamda öğrenim görmesi ve çocukla sık sık ilgilenilmesi akademik açıdan faydalı olabilir.

ÇOCUKLARDA İNATÇILIK DAVRANIŞI ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0