Bağımsızlık Kazanma Dönemi

by Bebek Melekleri

İlk bir buçuk yıl içinde kendine ve çevreye karşı güven duygusu kazanmış bir bebek artık ilerleyen aylarda kendi bağımsızlığını kazanma cesaretine sahiptir. Çocuklarda özerklik dönemi, çocukların her türlü gelişimleri oldukça hızlı olduğundan bağımsızlığı destekleyecek yürüme, tuvalet alışkanlıkları, konuşma gibi becerileri de gelişim gösterir.

Çocuklarda özerklik dönemi nedir?

Çocukların gelişimleri pek çok faktöre bağlı olarak ilerler. Aile, sağlık durumu, çevre gibi belli başlı faktörler çocukların gelişiminin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda belirleyicidir. Her çocuk farklı şartlarda büyüdüğü için farklı zamanlarda gelişim gösterse de her çocuk için gelişim aynı evrelerden geçerek ilerler. Çocukların sosyal gelişimlerinin temeli olan ilk bir buçuk yılda kazandıkları güven duygusu ilerleyen bir yılda kazanılan bağımsızlığın temelini oluşturur. Genellikle bir buçuk yaş itibariyle her çocuk kendisini kanıtlamak için çaba sarf eder.

Bir çocuğun tek başına bir şeyleri başarması için ne yapılmalıdır?

Bir çocuğun tek başına bir şeyleri başarabilmesi için öncelikli olarak fiziksel ve zihinsel olarak buna yeterli hâle gelmesi gerekir. Bu nedenle çocuklarda bağımsızlık kazanma dönemi bir buçuk yaş itibariyle gözlemlenir. Bu yaşta çocuklar, her çocuk için kesin olarak geçerli olmamakla birlikte, yürümeyi öğrenmiş olduğundan bağımsızlığını kazanma yolunda büyük bir adım atmış sayılabilir.

Çocukların anne ve babalarından ayrı, tek başına hareket edebilen bir birey olmaları yolundaki ilk koşul yürümeleridir. Yürümek çocuğa hem tek başına bir şeyleri başarma hissi verdiğinden hem de kendi kendine istediği yöne gidebilme özgürlüğü verdiği için bağımsızlık duygusunu kazandırır. Anne ve babalar çocuklarının bağımsızlık hislerini beslemek için onların hareketlerini kısıtlamamalıdır.

Çocukların bu dönemde elde etmek istedikleri bağımsızlık duygusu kişiliklerini şekillendirmede önemli bir yere sahiptir. Kimi çocuklar inat duygusu sayesinde istediklerini yapmaya çalışır. Kimileriyse daha sessiz kalarak uyumlu olmayı ve boyun eğmeyi kişilik özelliği olarak edinir. Bu iki zıt durum anne ve babanın tepkilerine göre şekil alır. Kendi başına bir şeyler yapmak konusunda hevesli olan bir çocuk anne ve babası tarafından bastırıldığında başta inat edebilir. Ancak bu inat sonrasında kendi yeterliliğinden şüphe etmeye dönüşür. Kendi yeterliliğine inanmayan bir çocukta bir davranışı sergilerken yapamayacağına inandığından, güvensiz ve utangaç tavırlar gözlemlenebilir.

Çocukların bu dönemde kendilerine olan güvenlerinin zedelenmemesi, cesaretlerinin kırılmaması ve davranışları sergileme sırasında çekingen davranmaması için anne ve babaları tarafından desteklenmelidir. Bağımsızlığını kazanan bir çocuk sağlıklı bir yetişkin olma yolunda önemli bir adım atmış sayılır.

BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİNDE ANNE ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin