Çocuklarda Öz Saygının Gelişimi

Çocuklar birbirlerinden çok farklı ortamlarda, farklı yaklaşımlarla ve mizaç yapılarına sahip olarak büyüdükleri için becerileri ve ilgileri de birbirlerinden farklıdır. Bir çocuğun öz saygısının gelişmesi için yapabildikleri konusunda cesaretlenmesi, yapamadıklarını ise kabullenmesi için yardımcı olunmalıdır.

Çocuklarda Öz Saygının Gelişimi

Çocuğun öz saygısı nasıl gelişir?

Bir çocuğun kendinde tespit ettiği, değerlendirdiği özellikler kendine ait düşüncelerini oluşturur. Bu düşüncenin kendisi için ifade ettiği anlamsa onun benliğine dair duyduğu öz saygıdır. Öz saygı çocuğun kendine biçtiği değeri gösterir. Bu değer ne derece yüksekse çocuk da o düzeyde kendine güvenen, yeteneklerini sınamaktan kaçınmayan, sorgulayan ve sosyalleşmeye hevesli olan bir birey hâline gelir.

Bir çocuğun öz saygısı her türlü tutum ve davranıştan etkilenir. Çocuk kendi düşüncelerini ve davranışlarını etrafındaki fikrine önem verdiği kişiler üzerinde dener. Etrafından aldığı olumlu geri bildirimler öz saygıyı olumlu yönde desteklerken olumsuz her tutum çocuğun kendine olan saygısını kırar. Bu durum devam ettikçe çocuk çevreyle uyumlu bir birey olmaya dair hevesini kaybederek içine kapanabilir. Öz saygıdaki olumsuzluklar çocuğun kişiliğine, düşüncelerine ve davranışlarına etki eder. Çocuk bu durumda topluma uyum sağlamakta güçlük çeker.

Çocukların öz saygılarının yüksek olması ve kendilerini değerli bir birey olarak görmelerinin birçok olumlu sonucu vardır. Bunların başında çocuğun sosyalleşmekten çekinmemesi gelir. Çocuk sosyal ilişkilerinde aktif roller üstlenebilir. Grup içi davranışlarda başarılı olacağı için toplumsal hayata uyumu da kolaylaşmış olur. Buna ek olarak öz saygısı yüksek olan çocuklar yaratıcı oldukları için grup içinde lider konumunda olabilirler. Yaratıcılık sayesinde farklılaşabilirler ve farklılıklarıyla ilgili kendilerini geliştirebilirler. Öz saygısı yüksek olan bir çocuk düşüncelerini söylemek konusunda çekingen değildir. Hedefleri konusunda ihtiyaç duyduğu cesareti kendi içinde bulduğundan, denemekten korkmaz.

Çocuğun öz saygısının gelişmesi için neler yapılabilir?

Çocukların öz saygısının yükselmesi için kendilerini tanımalarına yardımcı olmak gerekir. Deneme konusunda heveslendirilen çocuk yapabildiği şeylerde tebrik edilmeli, yapamadıklarını da kabullenmesine destek olunmalıdır. Anne ve babalar tarafından kendine güveni olan, bağımsızlığını kazanmış bir çocuk yetiştirmeye gayret edilmesi gerekir. Çocukların kapasitelerini önce anne ve babaları keşfetmeli çocuklardan bu düzeyde beklentileri olmalıdır. Aksi hâlde basit görevler başarıyı tadamamaya, zor görevlerse başarısızlığa neden olduğundan çocuğun hevesi ve kendine güveni olumsuz etkilenebilir.

Çocuğun öz saygısını olumsuz etkileyen en yanlış davranışlardan biri kıyastır. Kardeşler veya akranlar arasındaki kıyas çocukların kendi değerlerine dair fikirlerini olumsuz yönde etkiler. Her çocuk kendi kapasitesi ve yeterlilikleri çevresinde değerlendirilmeli, desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Çocuğu kıyaslamaya ek olarak aşağılayıcı cümleler kurmak, alay etmek veya sürekli baskı altında tutmak da öz saygıyı olumsuz yönde etkiler.

Çocukların öz saygılarının olumsuz yönde etkilenmemesi için anne ve babaların, çocukların yapabileceklerini keşfetmelerine destek olmaları gerekir. Çocuğun kendine dair olumsuz fikirlere kapılmaması için çevresinden olumlu yorumlar alması, ilgi ve sevgi görmesi de oldukça önemlidir. Öz saygı bir bireyin hayat boyu ihtiyacı olan bir değer olduğu için desteklenmesi ve olumlu yönde gelişmesi oldukça önemlidir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0