Çocuklarda Dil Gelişimi

Dil iletişimin en önemli öğesidir. Dil gelişimi doğumda başlar ve bu süreç yaşam boyu sürekli iyileşerek ilerler. Bir çocuğun yaşamı anlamlandırmasını sağlayan en önemli olgu olduğu için aileler tarafından dilin gelişimi ve iyileşmesi desteklenmelidir.

Çocuklarda Dil Gelişimi

Çocuklarda dil gelişimi nasıl gelişmektedir?

Bir bebek eğer fiziksel bir engelle dünyaya gelmemişse dil gelişimi ilk günlerden itibaren başlar. Bebekler doğduklarında duyma duyuları büyük bir keskinlikle görevini yerine getirdiği için çevresinde olan bitenden haberdardır. Bir bebek için duyduğu en ilgi çekici seslerden biri kendi sesidir. İlk haftalarda yalnızca ağlayan ve kendi sesini deneyen bir bebek, sürekli olarak çıkardığı sesler konusunda ustalaşır. Aylar geçtikçe ağlama sesleri, küçük hecelere onlar da basit kelimelere dönüşür. Dil gelişimi adım adım aşamalı olarak gelişerek ilerler.  Bu süreç hayat boyu devam eder. Ancak elbette çocukluk yıllarında gelişim en aktif dönemini yaşar. İleriki yıllarda yalnızca küçük değişimler gözlemlenir.

Dil gelişimi fiziksel engeli olamayan her çocuk için aynı evrelerden geçerek ilerler. Her çocuk birbirinden farklı olduğu için kesin bir zamandan bahsetmek mümkün olmasa da genellikle ilk kelimeler 1 yaş civarına denk gelir. Dil öğrenimi ilk günlerden başlayarak okul öncesi döneme kadar devam eder.

Ebeveynler çocuklarının dil gelişimini desteklemek için ne yapmalıdır?

Çocukların zihinsel gelişimi de dil gelişiminde oldukça belirleyicidir. Çocukların doğuştan sahip oldukları zihinsel kapasiteleri çevresel faktörlerle desteklendiğinde dil gelişir. Çocukların bir dili öğrenebilmesi, anlayabilmesi ve konuşabilmesi için zihinsel olarak kavrama ve algılama yeteneğine sahip olmaları gerekir. Bu nedenle bu iki gelişim türü birbirlerine bağlıdır.

Çocuklarda dil gelişimi zekâ gelişimine ek olarak daha birçok faktöre bağlı olarak şekillenir. Elbette bunların en başında çocukta doğuştan itibaren görülebilecek engeller gelir. Çocuğun duyularında veya bedensel bütünlüğünde bir problem varsa bu dil gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Zekâ geriliği gibi zihinsel faktörler, işitme duyusu kaybı veya ağız yapısındaki problemler dil gelişimini aksatır.

Anne ve babalar çocuklarının dil gelişimini desteklemek için sürekli olarak çocuklarını desteklemelidir. Bunun için ilk günden itibaren çocukla konuşmak, konuşurken telaffuza özen göstermek, çocuğun sosyalleşmesi için fırsatlar yaratmak faydalı olacaktır.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0