Çocuklarda Ahlaki Gelişim

by Bebek Melekleri

Ahlak kuralları, çok geniş bir kapsama sahip olsa da bazı temel kurallardan bahsetmek mümkündür. Bunları çocuğunuza öğretmeniz ilerleyen yaşlar için oldukça önemlidir. Çocuklarda ahlaki gelişim topluma uyum sağlaması adına önemlidir.

Ahlak kuralları nedir?

Ahlak kuralları, toplum düzenini sağlamak için var olan sözlü kurallardır. Ahlak kuralları çok genel bir açıklamayla, toplumda bulunan herkes tarafından kabul edilen iyi ve kötü davranışlardır. Çocuklarda kişilik gelişiminin en önemli unsurlarından biri ahlak gelişimidir. Ahlak gelişimi, çocuğun sosyalleşme süreci içinde neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda karar verebilmesinde, kendisinin ve başkalarının hareketlerini ölçerken doğru ile yanlışı ayırt edebilmesinde faydalıdır.

Çocuklarda ahlaki gelişim nasıl olur?

Ahlaki gelişim, zihinsel gelişimle yakından ilgilidir. Küçük çocuklar verilen zararın büyüklüğüne bakarak, daha büyük çocuklarsa işteki niyete bakarak ahlaki bir çıkarımda bulunurlar. Çocukların olayları sadece sonuca göre değerlendirmelerine “ahlaki gerçekçilik”, niyetine göre değerlendirmeyeyse “ahlaki görecelik” denmektedir. Şöyle ki, kazara büyük bir tabağı kıran kişi, küçük bir fincanı bilerek kıran kişiden daha fazla ceza almalıdır şeklinde düşünen çocuk, ahlaki gerçekçiliğe dayanarak bir hükme varmıştır. Genellikle 10 yaşın altındaki çocukların düşüncelerini, ahlaki gerçekçilik ile 10 yaşın üstündeki çocukların ise düşüncelerini ahlaki görecelik ile belirttikleri görülmüştür.

Ahlaki gelişimini sağlıklı olarak tamamlamış olan bir birey, yaşadığı toplumun kurallarını ihlal etmekten genel olarak sakınır.

İyi ve kötü her çocukta bulunan ahlaki duygulardır. Çocuklarda neyin doğru, neyin yanlış olduğuyla ilgili algının oluşması anne ve babanın beklentileri dâhilinde ortaya çıkar. Şöyle ki çocuğun ahlaki duygularının şekillenmesinde en büyük etkenlerden birinin sosyal çevre olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple ahlaki gelişim açısından yetişkinlerin, çocuklarına dikkat etmeleri önerilmektedir.

Ahlaki gelişimi sağlamak için kimi ebeveynler çocukları üzerinde ceza ve ödül yöntemi uygulamayı tercih etmektedirler. Ceza alan çocukların, özellikle fiziksel ceza, daha olumsuz şekilde davranmaları ve bu sebeple ahlaki kurallara yaklaşmak yerine daha fazla uzaklaştıkları saptanmıştır. Burada önce anne ve babanın daha sonra da öğretmenlerin rolü göz ardı edilmemelidir. Öncelikle aile içinde adalet sistemi oturmuş olmalıdır ki çocuk bunu görüp kendine pay çıkarabilsin. Daha sonraysa öğretmen, sınıfta bulunan çocuklar arasında herhangi bir ayrım gözetmeden, sadece çocukların bireysel yetenekleri hakkında bilgi sahibi olarak, yapılan ahlaksızlık durumlarında gerekli şekilde tepki gösterebilirse, bu durumdan etkilenen çocuklar daha vicdanlı ve daha ahlaki yönü gelişmiş bireyler olarak karşımıza çıkarlar.

Çocuklarda Gece Uykuları ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin