ÇOCUKLARA YAPTIRIM UYGULAMAK

Ebeveynlerin, çocuklara uygun olmayan davranışlar sergiledikleri zaman uygulayacakları yaptırımlara dikkat etmeleri önemlidir. Çocuğun yerli yersiz cezalandırması veya bu yaptırımların fazla şiddetli olması, bazı sıkıntılı durumlar doğurabilir. Çocuklara yaptırım uygulamak iyi ve kötü sonuçlara yol açabilir.

ÇOCUKLARA YAPTIRIM UYGULAMAK

Çocuklara yaptırım uygulamak doğru mu?

Çocuklar uygun olmayan davranışlar sergilediklerinde ebeveynlerin onlara uygulayacağı yaptırımların türüne ve seviyesine dikkat etmeleri. Çocuğun gelişiminde olumsuz durumlara yol açılmaması açısında önem taşır. Çocuklara diğer insanların haklarını ihlal ettikleri veya önemli bir kurala uymadıkları zaman bazı yaptırımlar uygulanabilir ancak cezaya gerek duyulmayan, zaman zaman ihlal edilmesinde sakınca olmayan kurallara uyulmadığı zamanlarda çocuklara yaptırım uygulamak, uygun bir davranış olmayacaktır. Böyle hafif ihlaller yaşandığında çocuğa yaptırım uygulamak yerine onu uyarıp kuralları hatırlatma yoluna gidilmesi daha uygun bir davranış olacaktır. Bu noktada, koyulan kuralların da adil ve çocuğa uygun olması gerekir.

Çocuk her hata yaptığında sürekli olarak eleştirilmesi de uygun olmayacaktır. Gereksiz durumlarda bile eleştirilen çocukların, yeni bir şey yapma konusunda çekingen olmasına ve bu durumun onun yaşamının ilerleyen dönemlerinde bazı sıkıntılar yaşamasına sebep olabilir.

Çocuklara fazla sert yaptırım yapmak çocuğu nasıl etkiler?

Çocukların hatalı davranışlar sergiledikleri zamanlarda fazla sert yaptırımlar uygulamak çocukların ebeveynleriyle olan ilişkisinin olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Çocuklar hatalı davranışlar sergiledikleri zaman, miktarı ve seviyesi ne olursa olsun onlara fiziksel şiddet uygulamak. Çocuğun disiplin edilmesi konusunda hiçbir işe yaramayacaktır. Ebeveynlerinden hangi miktarda olursa olsun fiziksel şiddet gören çocuklarda içine kapanıklık, uyum ve davranış bozuklukları, akademik başarısızlık gibi durumlar görülebilir. Fiziksel şiddet, çocuğun o an için gerçekleştirdiği olumsuz davranışı kısa süreliğine yok etse de uzun vadede bu davranışın tekrarlanma olasılığı yüksektir. Ayrıca fiziksel şiddete maruz kalan çocuklar, saldırgan davranışlar sergileyebilir ve çeşitli gelişim süreçlerinin zayıflamasına neden olunabilir.

Ebeveynlerin, çocuklar hatalı davranışlar sergilediğinde onlara bağırması, aşağılaması ve kötü sözler sarf etmesi de çocukların öz güvenlerini ve benlik saygılarını olumsuz etkileyeceğinden bu tür davranışların sergilenmemesi gerekir. Hatalı davranışlarda bulunan çocukları bir süre odasına kapatmak gibi yaptırım yöntemleri de çocukların bazı korkular geliştirmesine psikolojilerinin bozulmasına sebep olabilir.

Çocuklar hatalı davranışlar sergilediklerinde, bazı kurallara uymadıklarında veya sorumluluklarını yerine getirmediklerinde. Sergilediği davranışın doğurabileceği kötü sonuçları çocuğa belirtmek ve onun bu olumsuz sonuçla başa çıkması gerekeceğini hatırlatmak daha uygun bir yöntem olacaktır.

Çocuklar istenmeyen davranışlar sergilediklerinde onları kısıtlama, fiziksel veya duygusal şiddet uygulama gibi yaptırımlar yerine çocuğa sorumluluklarını hatırlatarak davranışları sonucunda oluşacak olumsuz durumlarla kendisinin başa çıkması gerektiğini belirtmek daha uygun bir yaptırım yöntemi olacaktır.

BOŞANMA DURUMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0