Çocuklara Davranışsal Alışkanlık Kazandırmak İçin Verilecek Olumlu Mesajların Önemi

Çocukların olaylar karşısında olumlu, anne ve babanın istediği yönde davranışlar sergilemeleri için çocuklara verilen mesajların önemli olduğu söylenebilir. Anne ve babaların çocukları özendirici, cesaretlendirici mesajlar vermesi, çocukta istenen yönde davranışlar görülme ihtimalini arttırabilir.

Çocuklara Davranışsal Alışkanlık Kazandırmak İçin Verilecek Olumlu Mesajların Önemi

Çocuklara davranış kazandırmak için olumlu mesaj vermek neden önemlidir?

Anne ve babaların, çeşitli olaylar karşısında çocukların olumlu, istenilen yönde davranışlar sergilemelerini sağlamak için onları özendirmelerinin ve iyi davranışlar sergilediklerinde onları takdir etmelerinin önemli olduğu söylenebilir. Ancak anne ve babaların, çocuklara iyi davranışlar kazandırmaya çalışmasının, kötü davranışlar sergilediklerinde onları eleştirmekten daha zor olacağı söylenebilir.

Çocuklara çeşitli davranış biçimlerini kazandırmak için ne yapmalıyız?

Çocuklara çeşitli davranış biçimlerini kazandırmak için onları teşvik etmenin, cesaretlendirmenin ve takdir etmenin en iyi yöntemlerden olduğu söylenebilir. Ancak bazı anne ve babalar, çocuklar istemedikleri yönde davranışlar sergilediklerinde, onların kendi istedikleri gibi davranmaları için cezalandırma yöntemlerine başvurmaktadır. Bu yöntemin, çocuğun istenen davranış biçimini kazanmasında çok fazla faydalı olmayacağı hatta çocuklarda inatçılık, direniş gibi davranışlar ortaya çıkararak olumsuz davranışın daha fazla sergilenmesine neden olacağı söylenebilir.

Anne ve babaların çocuklara çeşitli davranışsal alışkanlıklar kazandırmak amacıyla onları teşvik edebilmesi için çocuğun kazanması istenen davranışın ne olduğunun net bir şekilde belirlenmesi gereklidir denilebilir.

Çocuklara bazı davranışsal alışkanlıklar kazandırmak için anne ve babaların olumlu, teşvik edici, cesaretlendirici şekilde yaklaşımlar sergilemeleri, çocukların daha kolay iş birliği yapmalarına ve istenen davranışın daha kolay kazanılmasına katkı sağlayacaktır.

Çocuklara belirli davranışları kazandırmak için onlara verilen olumlu yönde, cesaretlendirici mesajların çocukları iş birliğine özendireceği, onları teşvik edeceği, sorumluluk duygularını arttıracağı, ebeveynlerine karşı saygı ve güven duymalarını sağlayacağı söylenebilir. Ayrıca anne ve babalar tarafından verilen olumlu mesajlar, çocukların kendilerine olan güvenlerinin ve kendilerine verdikleri değerin artmasına, kendilerini yeterli hissetmelerine yardımcı olup istenen davranışın kazanılma sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olacağı söylenebilir.

Bu süreçte anne ve babalar tarafından çocukların cesaretlerini kıracak mesajlar verilmesi, kazanılması istenen davranışa karşı direnç göstermelerine, kendilerini aşağılanmış hissetmelerine neden olabilir. Ayrıca çocuğa verilen bu tür mesajlar, çocuğun kişisel olarak saldırı altında olduğunu düşünmesine ve onun da anne ve babasına karşı saldırgan düşünce ve tavırlar oluşturmalarına neden olabilir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0