Çocuklarda Şiir

by Bebek Melekleri

Okumak, çocukların hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle çocukları okumaya yönlendirmek kişisel gelişimleri açısından önem arz etmektedir. Şiir, dildeki ahenk ve düşünsel gelişim açısından önemli olan bir edebi türdür. Bu sebeple şiir çocukların dil ve hayal gücü gelişimine etkilidir. Çocuklar için şiir önemlidir.

Çocuklar için şiir neden önemlidir?

Şiir, bir dili en güzel anlatan edebi metindir. Çocukların yazınsal gelişimi, duygu ve düşünce gelişimi açısından şiirin etkisi büyüktür. Çocuklara ana dilini sevdirme ve dildeki ahengi anlatma açısından eşsiz bir türdür. Bu nedenle çocukların şiir okumaları dili düzenli ve güzel kullanmalarına sebebiyet vermektedir.

Çocuklar genel olarak şiir türünü sevmektedirler. 1-3 yaş aralığındaki çocuklar şiirlerdeki anlamları çıkaramasalar da zamanla bu şiirleri anlamlandırabilirler. Şiirdeki bu anlam karmaşasına rağmen çocuklar, şiir dinlemeyi sevmektedirler. Bunun sebebiyse şiirdeki kulağa hoş gelen uyumdur. Benzer seslerin bir arada kullanılmasını dinlemek çocuklara çoğu zaman zevk vermektedir. Şiirler çocukların duygusal ihtiyaçlarını karşılarlar. Şiirlerde geçen olaylar, insanlar veya cansız ve renksiz varlıklar bir anlama ve ahenge kavuşurlar. Bu nedenledir ki dinleyen veya okuyanlar tarafından şiir insanlardaki duygusallığı ön plana çıkartmaktadır.

Şiirlerin çocukların üzerindeki etkisi sadece duygusal değildir. Aynı zamanda hayal gücünü geliştirmek adına da şiirin çocuklar üzerindeki etkisi büyüktür. Çocuk şiirlerinin içerisinde kullanılan doğaüstü olaylar çocukların hayal gücünü beslemektedir. Şiirde geçen kahramanlar veya orada anlatılan destansı hikâyeler ona okul öncesi dönemde yol gösterici unsurlar olabilmektedir.

Şiirlerin okunuş şekilleri oldukça önemlidir. Anne veya baba şiiri çocuğuna okurken duyguyu ses tonuyla çocuğuna aktarabilmelidir. Şiirler düz yazı şeklinde okunduğu vakit içerisindeki duyguyu kaybedebilirler. Bu sebeple çocukların şiiri sevmesi ve ilgilenmesi için öncelikle gerekli tonlamaları duyması gerekmektedir.

Çocuklara neden şiir sevgisini zorla aşılamamak gerekir?

Bir diğer noktaysa çocuklara şiir sevgisini zorla aşılama durumudur. Her ne olursa olsun çok fazla üzerine düşülen bir konu çocuğu sıkacak ve zaman içerisinde bu konudan uzaklaşmasına sebep olacaktır. Aynı durum şiir için de geçerlidir. Çocuklara zorlukla şiir ezberletmeye çalışan anne, baba veya öğretmenler bulunmaktadır. Bu zorlamanın şiirden sıkılma veya uzaklaşmaya dönüşmesi tahmin edilebilir bir durumdur. Bu sebeple çocuğunuzu sıkmayacağınız düzeyde ve sıklıkta şiir okumanız, onun da sıkılmayacağı düzeyde ilgilenmesine izin vermeniz gerekmektedir.

ÇOCUKLARDA MİGREN HASTALIĞI ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

cocuklar-icin-siir

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin