Çocuk Gelişiminde Müziğin Rolü

Çocukların gelişimlerinde müziğin etkisi oldukça büyüktür. Bebekler anne karnında duyma yetileri oluştuğu ilk günlerden itibaren müzikle iç içedir.  Müzik çocukların farkına varmalarını ve harekete geçmelerini sağlayan bir uyarandır. Estetik zevki güçlendirmede, eğitimde ve zihinsel gelişimi desteklemede müzik oldukça etkilidir.

Çocuk Gelişiminde Müziğin Rolü

Çocuk gelişiminde müziğin rolü nasıldır?

Müziğin çocuğun gelişimi konusundaki en büyük etkisi duyu gelişimidir. Duyma yetisinin gelişimi gebelik döneminden itibaren başlar. Bebek anne karnındayken dış dünyadaki tüm sesleri işitir. Hatta anne ve babasının sesini tanıyarak buna tekmelemeyle karşılık verebilir. Duyma yetisi bebeklerde ilk duymaya başladıkları anlardan itibaren oldukça keskindir. Bu sayede bebeklik döneminde etrafını anlamlandırmaya çalışan bebek en çok seslerden faydalanır. Anne karnındaki bebeğe sakin bir müzik dinletildiğinde daha huzurlu olduğu bilinen bir geçektir. Müzik daha anne karnındayken çocukların gelişiminde rol oynamaya başlar.

Bebeklik dönemine gelindiğinde bir çocuk dil gelişimi için çabalamaya başlar. Etraftaki sesleri yalnızca duymakla yetinmeyip artık tepki vermek ister hâle gelir. İlk zamanlar yalnızca ağlayarak kendini ifade eden bir bebek zamanla küçük küçük hecelerle konuşmaya çalışır. Bebeklik döneminde söylemesi kolay ve ritmik sesler çocuğun ilgisini çekmeye başlar. Müzikle gerçek anlamda tanışmanın bu döneme denk geldiği söylenebilir. Çocuğunuz, bebeklikte kendi gelişim düzeyindeki şarkılara karşılık verir ve bu şarkılar hoşuna gider. Şarkılara eşlik etmeye çalışması dil gelişimini olumlu yönde etkiler. Ayrıca birçok şarkıyı aklında tutmaya ve ezberlemeye çalışmak zihinsel gelişimi için önemlidir.

Konuşmayı sökmüş bir çocuğun artık kendi müzik zevki de vardır. Müzik çocuklardaki estetik zevki geliştirir ve kişisel farklılıkları dışa vurmasında yardımcı olur. Çocukların hareket kabiliyetlerinin gelişmesi açısından da müzik, her yaşta etkilidir. Ritmik sesler eşliğinde dans etmek çocukların vücutlarını kontrol etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

Müziğin çocuklara eğitici olmasının nedeni nedir?

Müziğin çocuklar için eğitici yanları da vardır. Bazı kavramların ve değerlerin öğretilmesi noktasında çocuklar için hazırlanmış şarkılar etkili olabilir. Örneğin tuvalet alışkanlığı kazanmamış bir çocuk bu konuda eğlenceli bir şarkı dinlediğinde hevesli hâle gelebilir. Buna ek olarak müziğin eğitici yanı, müziği tüketen değil üreten olunması hâlinde de gözlemlenir. Çocuklar için bir enstrüman çalmayı öğrenmek birçok açıdan gelişimlerini destekleyicidir. Öz güvenlerini artırır, yeteneklerini keşfetmelerini sağlar, süreklilik ile tutarlılığı, çalışma ile başarıyı öğretir.

Çocukların duygusal ve zihinsel gelişimleri açısından müziğin her yaşta önemi aileler tarafından göz ardı edilmemelidir. Bunu için çocukları bu konuda teşvik etmek ve faydalı müzik içeriklerine ulaşmalarını sağlamak ebeveynlerin görevidir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0