Çocuk Gelişiminde Kardeş İlişkileri

Kardeşler birbirleri için rol model olabilecekleri gibi, kıskançlık duygusunun kaynağı da olabilmektedirler.

Çocuk Gelişiminde Kardeş İlişkileri

Çocuk gelişimine kardeşin etkisi nedir?

Kardeş ilişkileri çoğu zaman sevgi, güven ve saygının oluştuğu bir ortam sağlar. Diğer yandan bu ortam oluşana kadar sıkıntılı bir süreç yaşanır. İlk çocukların, yeni doğan kardeşlerine karşı kıskançlık ve öfke duymaları normal bir durumdur. Kardeşi doğana kadar tüm ailenin ilgisi ve sevgisini üzerinde hisseden çocukların, bir anda bundan mahrum kalacaklarını hissetmeleri genelde onları kıskançlık duygusuna itmektedir. Bu durumun haklı nedenleri de olabilir. Araştırmalar sonucunda annelerin bir çoğunun yeni bebeklerine doğal olarak daha fazla zaman ayırdıklarını ve ilk çocuklarına eskisine nazaran daha az sevgi gösterdiklerini bizlere sunmuştur. Bu tutum büyük çocukların gelişimine ket vurabilir ve geriye götürebilir. İlgiyi tekrar üzerinde toplamak isteyen çocuklar kardeşlerini taklit ederek bebek davranışları gösterebilirler. Kardeşleri yeni dünyaya gelen büyük çocuklar bazen bunalıma girebilirler. Yalnızlık duygusuna kapılırlar, uyku düzenleri bozulur ve yemek yemekten kaçınırlar. Bunları engelleyebilmenin en iyi yoluysa kardeş kıskançlığının henüz ilk evresinde çeşitli müdahalelerde bulunmaktır. Bunun birçok yolu olduğu gibi büyük çocuğunuzun kişiliğiyle de alakalıdır.

Kardeşler arası kıskançlık duygusunu nasıl azaltabilirsiniz?

Annenin, yenidoğan bebekle daha fazla ilgilenmesi gerektiği için baba, büyük çocuklara daha fazla ilgi gösterebilir. Ebeveynler, kıskançlık duygusunu törpülemek için kardeşin bakımında büyük çocuğa da çeşitli görevler verebilirler. Çocuğun, kardeşine sevecenlikle yaklaşması özendirilmeli, olumsuz davranışlar hemen engellenmelidir. Böylece kardeşler arasında kıskançlık duygusunun yerine sevgi gelişebilir. Kardeşlerin doğuştan gelen özellikler neticesinde birbirlerine karşı daha sevecen ve koruyucu davranışlarda bulundukları kabul gören bir davranış olsa da aynı anne babanın sevgisini paylaşma konusunda rekabet hâlinde oldukları sıkça görülmektedir.

İlk doğanlar, daha sonra doğan kardeşlerine göre bazı sorumlulukları daha önceden almaya başladıklarından kişilik gelişimlerinin bu yönde olumlu etkilenebileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan çoğunlukla ailelerin, ilk doğan çocuklarından beklentilerinin daha yüksek düzeyde olduğu, kardeşlerine karşı daha anlayışlı ve esnek bir tavır takındıkları da yine araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan ilk doğan çocukların duygusal bakımdan daha hassas ve diğer insanlara bazı durumlarda daha fazla bağlı olabileceği görüşü oldukça yaygındır.

Tüm bunların yanında kıskançlık duygusunun azalması için ilk doğan çocuğa karşı daha anlayışlı ve saygılı olunmalıdır. Ağabey ya da ablaların, kardeşlerinin doğmasına rağmen değişen bir şeyin olmadığına ve hâlen sevildiklerini bilmeleri gerekir. Bu süreçte ilk doğanlara çeşitli sorumlulukların verilmesi, özgüvenlerinin tekrar oturmasında faydalı olacaktır.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0