Çocuğunuzun Disiplinini Sağlamak

Disiplin, çocukların kendi kendilerini doğru bir şekilde denetleyebilmesini sağlaması açısından çocuk yetiştirmede anne babaların önemsemeleri gereken bir konu olarak öne çıkar.

Çocuğunuzun Disiplinini Sağlamak

Çocuğunuzun disiplinini nasıl sağlarız?

Çocuklarının kişiliklerini olumlu yönde geliştirerek mutlu ve kendileriyle barışık bireyler haline getirmek için anne ve babalar, onlara istenilen ve doğru olan davranışları öğretmek ve yol göstermek isterler. Bu yüzden disiplin, çocuk eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocuğun davranışlarını etkili bir biçimde ele alarak çocuğun benlik değerlerinin temelini atmak ve kişilik gelişiminde yol almasını sağlamak için aileler olumlu bir disiplin anlayışını etkili bir yöntem olarak kullanırlar. Ayrıca disiplin sağlamak, aile içinde saygı, sevgi ve güvene dayalı, denge ve düzen içerisinde giden bir aile dinamiği oluşturulmasında büyük önem taşır. Ancak toplumumuzdaki yanlış değerlendirmenin aksine bir eğitim aracı olan disiplin sağlanırken fiziksel davranışlara yansıtma, korkutma, baskı oluşturma ve bağırma gibi olumsuz disiplin yöntemleri kullanılmaktadır.

Disiplin nedir ve çocuğa öğretildiğinde ne işe yarar?

Disiplin denilince çoğu zaman akıllara sıkı sıkıya bir denetim gelir. Aslında disiplin verilmesinde hedef işlevsel olarak çocuğa güvenli bir ortam sunularak istenilen tutumları sergilemesini ve kendi kendini yönlendirecek bir iç denetim kazanmasını sağlamaktır. Çocuğun yalnız başına ve denetimden uzak olduğu zamanlarda da içsel bir sorumluluk duygusunun oluşması önemlidir. Anne ve babası yanında olduğu süreçte kurallara uyan, ancak kendi kendine kaldığında uygunsuz davranan çocuk henüz içsel denetimini kazanmamış demektir. Evde sadece otorite ve güç kullanarak disiplin sağlanmamalıdır. Bu konuda bilgili olmak, bilinçli hareket etmek, tutarlı davranmak, aynı zamanda da sabırlı ve hoşgörülü olarak çocuğu desteklemek yeterlidir. Bu tür bir yaklaşım daha sağlıklı ve çocuk tarafından özümseyici olacaktır. Disiplin, teorik olarak kızgınlık veya sertlik içermez. Disiplin; kararlılık, düzen ve belirlenmiş kurallara işaret eder. Anne ve babalar çocuk büyütürken hata yaparlar, pek çok şeyi deneme yanılma yoluyla bulurlar. Aile içinde oluşturulmuş koşulsuz sevgi, güven ve açık iletişim sayesinde her zaman, her durum yeniden yapılandırılabilir. Disiplinin üç temeli amacı vardır. Sevgi, güven ilişkisini geliştirmek, benlik değerinin temelini atmak, başkalarını anlayarak ve onların ilişkisine saygı göstererek model görevini gerçekleştirmek olarak sınırlanabilir.

Kural koymanın çocuğu sınırlamak ve baskı altına almak olduğunu düşünmeyin. Kurallar çocuğun sorumluluk sahibi olmasına, çözüm üretmesine, başa çıkma becerileri kazanmasına kısacası kişilik gelişimine olumlu katkı sağlamanıza yardımcı olacaktır. Seçenek sunmanıza, nedenleri açıklamanıza, neden onu uyardığınıza dair tüm açıklama ve müdahalelerinize rağmen tekrar tekrar olumsuz davranış sergileyen çocuğunuzun davranışını değiştirmediğini görürseniz davranışlarının sonuçları ile yüz yüze kalmalarına izin verin. Aynı şekilde de okul ile ilgili sorumluluklarında yaptıkları ya da yapmadıklarının sonucunda öğretmenlerine birebir açıklama yapmaları sorumluluk duygusunun gelişmesine ve deneyim kazanmalarına yardımcı olacaktır.                    

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0