Çocuğun Empati Kurabilmesinin Önemi

Çocukların empati kurabilmeleri hem içinde bulundukları dönemde hem de ilerleyen dönemlerde yaşamlarını kolaylaştırmaları ve topluma adapte olabilmeleri açısından önem taşır.

Çocuğun Empati Kurabilmesinin Önemi

Çocuğun empati yeteneği ne zaman gelişir?

Empati kurma becerisi, bazı çocukların doğuştan gelen kişilik özellikleri arasında olsa da bazı çocuklara sonradan öğretilmesi gerekebilir. Empati kurabilmeyi çocuklara erken yaşlarda öğretmek, onların bazı durumlarda kendi başlarına karar verme, problemleri daha rahat çözebilme, bazen çevresinden görebileceği çeşitli baskılardan ve bunun yaratacağı stresten daha kolay kaçınabilme gibi becerilerinin gelişmesinde etkili olacaktır. Ayrıca empati kurabilen çocuklar, başkalarına zarar verme ihtimali olan davranışlardan da kendi iradeleriyle kaçınmakta daha başarılı olabilirler. Empati kurma becerisi kazanan çoğu çocuk, başkalarına yardım etmekten keyif duyacaktır.

Çocuğa empati kurma becerisi kazandırmak neden önemlidir?

Empati kurma becerisi kazanan çocukların başkalarıyla daha iyi iletişim kurabilmesi, sosyal yaşantılarından daha mutlu olması, akademik başarılarının artması da mümkündür. Empati kurmak, çocukların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde başarılı bir yetişkin olmasının da yolunu açacaktır. Başkalarının duygularını daha iyi anlayabilmek, buna uygun davranmak, çocuğun kendine olan güveninin artmasında ve doğru kararlar vermesi konusunda faydalıdır. İyi bir sosyal çevreye sahip olmak empati kurabilen çocukların olumlu özelliklerden biridir. Empati kurabilen çocukların sahip olduğu önemli özelliklerden birinin de karşısındakini dinleyip onu anlamak konusunda sıkıntı yaşamamaları olduğu söylenebilir.

Küçük çocuklar, bulundukları gelişim döneminin içinde genellikle benmerkezci davranışlar sergilese de büyüdükçe çevrelerinde bulunan insanların ve içinde yaşadıkları ortamın daha fazla bilincinde olacak, başkalarının davranışlarının kendisini veya kendisinin davranışlarının başkalarını da etkilediğinin farkına varacaktır.

Çocukların empati kurabilme becerisine sahip olmasının sadece çocuk açısından değil, ebeveynler açısından da önemli bir konu olduğu söylenebilir. Empati kurmakta zorluk çekmeyen bir çocuğa sahip olmak, çocuğun ebeveynlerini anlaması ve onların duygularının farkında olarak buna uygun davranması açısından önemlidir. Ancak, çocuklara empati kurma becerisi kazandırılıp onların bu yönde davranması beklenirken anne-babaların da çocuklarıyla empati kurmayı göz ardı etmemesi, onların duygularını anlamak için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0