Çocuğun Durumunu Çevreyle Paylaşmak

by Bebek Melekleri

Engelli çocuğun sorumluluğunu kabul etmenin süreçleri vardır. Kabullenme ve eğitim süreçlerini makalemizde bulabilirsiniz.

Çocuğun durumunu çevreyle paylaşmak nasıl olur?

Aile eğitimi konusu kapsamına engelli çocuğu kabullenme süreci de dâhil edilir. Çünkü ailenin engelli çocuğu kabullenme süreci bazı evrelerden oluşur ve eğitimci açısından iyi anlaşılması gereken bir süreçtir. Engelli çocuk, doğumundan itibaren uzun yıllar sürecek özel bir eğitim almalıdır.

Ailenin engelli çocuğu kabullenme süreci ve aşamaları vardır. İlk aşama: şok, inkâr, keder, depresyon sürecidir. İkinci aşama: karışık duygular, suçluluk, kızgınlık, utanmadır. Üçüncü aşama: anlaşma, uyma, yeniden düzenleme, kabul ve uyum sürecidir.

Bazı anne, babalar çocuklarındaki bu farklılığı kabul etmeyerek uzmandan uzmana koşar, çareler arayarak çocuklarının iyi olabileceği umudunu taşırlar. Bir koruma biçimi olan inkâr, bilinmeyen korkusundan ve çocuğun gelecekte neler yapabileceğinin belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Anne baba bu devrede kendilerini ifade etmekte çok zorluk çekerler ve aynı zamanda çevresine, arkadaşlarına, yakınlarına ne söyleyeceklerini, nasıl izah edeceklerini bilemezler. Durumu izah etmek için türlü türlü yollar arar ve hatta sorulardan kaçmayı, üstün körü cevaplamayı tercih ederler.

Yaşanması gerekli olan bu duygusal tepki süreci, gerçeğin farkına varmaya doğru bir gidiş yoludur aslında. Ancak aşırı yas ve depresyon, bazı ailelerde hayat boyu sürebilir. Bu dönemde aileler, çevresiyle ilişkilerini minimum düzeye indirir ve kendini sosyal aktivitelerden uzaklaştırıp tamamen soyutlar.

Aynı zamanda bu sürecin atlatılmasında toplumun ve devletin bu çocuklara, ailelerine verebildiği hizmetlerin niteliği, kalitesi de önemli rol olmaktadır. Bu hizmetlerden bazıları: destek hizmetler, pedagojik ve psikolojik destek, ilk danışmanlık, ilk bilgilerdir. Toplumdaki bireylerin tepkileri ve hazır bulunurluk da önemli çevresel desteklerdendir.

Engelli bir bebeğin dünyaya gelmesi ailede mutlak etkiler yaratır. Ülkemizdeki engelli çocuk sahibi aileler yakın planda incelendiklerinde; engelli bebeğin doğmasıyla aile içinde ciddi sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Boşanma, çatışma, kavga, fikir çatışmaları gibi anlaşmazlıklar engelli çocukları olan ailelerde sıkça görülmektedir.

Eğitimsizlik gibi bazı sebeplerse işleri daha da zorlaştırabilir. Eğitimin geç başlaması ve benzeri olumsuz durumlar yaratabilirken sosyal yönü gelişmiş, eğitim seviyesi yüksek olan ailelerdeyse kabul dönemi daha kolay geçebilir. Bu durumda bebeğin eğitim sürecinin kalitesi de artabilir.

Ebeveynlerin çocuklara karşı tutumları ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler