Ebeveynlerin Çocuklarına Karşı Hatalı Yaklaşımları

by Bebek Melekleri

Çocuğa Yaklaşım Anne-babaların çocuklarına karşı nasıl bir davranış sergileyecekleri konusu pek çok faktöre göre şekillenir. Çocukların, ebeveynlerin, sosyo-ekonomik durumların veya toplum yapılarının birbirinden çok farklı olması bu konuda bir standart belirlemeyi zorlaştırır. Ancak bir sınıflandırma yapıldığında belli başlı birçok davranış biçiminin aileler tarafından benimsendiğini söylemek mümkündür.

Çocuğa Yaklaşım Ebebeynlerin çocuklarına yaklaşımında hangi hatalar gözlemlenir?

Ebeveynler çocuklarına karşı genellikle korumacı bir tavırla yaklaşırlar. Bu korumacı tavrın normal düzeyde olması ebeveynin temel görevlerinden kabul edildiği için oldukça doğaldır. Ancak bazı aileler bu durumu abartarak çocuklarının hayatını kısıtlayacak derecede korumacı yaklaşabilirler. Bu gibi durumlarda çocuklar kendi başlarına bir şey yapacakları zaman zorlanabilirler. Çocukta yetersizlik ve korunmaya muhtaçlık hissi kalıcı olarak yetişkinlik dönemini de etkileyebilir. Bu tutum genellikle çocuklarda öz güven problemlerine yol açar.

Bir ebeveynin çocuğuna karşı aşırı bağımlı tavırları da en az korumacı tavır kadar hatalıdır. Çocukların tüm görevlerini ebeveynlerin üstlenmesi, onların sorumluluk duygusuyla tanışmalarını engelleyebilir. Ailelerinin bağımlı hâline çok alışan çocuk çevresindeki herkesten aynı ilgiyi bekler. İlgiyi bulamadığı zamanlardaysa bu durum krizlere neden olabilir. Bu tip bir yaklaşımı temel alan aileler genellikle çocuklarını fazlasıyla şımartır. Çocuğun her istediğini anında yapmak ve hiçbir konuda sınır koymamak çocuklarının ilişkide ipleri elinde tutmasına neden olacağı için sakıncalıdır. Çocuğun üstün olduğu bu düzen, çocuğu ileride herkese karşı hâkimiyet kurma amacına yöneltebilir.

Anne ve babaların çocuklarına karşı en yaygın tutum ve davranış biçimleri nelerdir?

Ailelerin çocuk yetiştirirken sıklıkla yaptıkları davranış hatalarından biri de fazlasıyla baskı uygulamaktır. Ebeveynlerin anlayışsız ve baskıcı tutumları çocuklarda öz güven problemlerine yol açar. Ayrıca çocuğun utangaç ve içine kapanık, fikirlerini söylemeye cesareti olmayan bir birey olmasına da neden olabilir. Çocuklarına baskı uygulayan ebeveynler genellikle çocuğun doğumuyla hayatının sınırlandığını düşündükleri için çocuğu bu şekilde cezalandıran ebeveynlerdir. Bu durum çocuğun psikolojisinde derin yaralara sebep olabilir. 

Birden fazla çocuğu olan ebeveynlerin çocukları arasından birini daha fazla onaylama, birine daha özenli davranma gibi davranışlar sergilediği görülebilir. Bu durum kayırılan ve kayırılmayan çocuklar açısından pek çok olumsuzluğa yol açar. Üstün tutulan çocuk bu durumu hayatın her alanından bekleyen, kendini herkesten üstün gören biri bireye dönüşebilir. Öte yandan daha az özen gösterilen çocuklardaki mutsuzluk ve öz güven problemleri ömür boyu devam edebilir. Çünkü anne ve baba tarafından eşit biçimde sevgi ve ilgi görmek her çocuğun hakkıdır.  Bu hakkı elde edemeyen çocuklar derin yaralar alabilir.

Ebeveynlerin çocuklarına karşı tavır ve davranışlarında hassas ve özenli olması oldukça önemlidir. Çocuğa karşı sevgi ve ilgi dolu yaklaşmak, davranışlarında görülen bir probleme tepki göstermek yerine aşmak için çaba sarf etmek, çocukla güçlü bir iletişim kurmak her ebeveynin yapması gereken şeylerdendir. Çocukların her birinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederek bir birey olmasına saygı göstermek gerekir. Çocuğu yeteri kadar korumak ve bağlanmak bağımsızlığını kazanmasının anahtarıdır. Bu şekilde bir yaklaşımla büyütülen çocuğun mutlu, öz güvenli, sosyal ve başarılı olması kaçınılmazdır.

Davranış Bozukluklarının Önüne Geçme ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin