Cinsiyet Rolleri Arasındaki Dengeyi Sağlamak

by Bebek Melekleri

Kız veya erkek olarak dünyaya gelen bir çocuk fiziksel olarak bazı farklara sahip olsa da asıl cinsel kimliğini gelişiminin belli bir döneminden sonra fark eder. Bu kimlikler arası farklılıklar çocuk büyüyüp geliştikçe ortaya çıkar. Kız ve erkek çocuklar arasında farklı noktalar olmasına rağmen ortak noktalar çok daha fazladır. Her iki cinsi de farklı yönleri arasında denge kurarak büyütmek önemlidir. Cinsiyet Rolleri Arasındaki Denge Nedir?

Cinsiyet rolleri arasındaki denge nasıl sağlanır?

Çocuklar büyüdükçe her iki cinsiyetin de birbirinden daha iyi olduğu bazı yönleri olduğu anlaşılır. Kız çocuklarının dil gelişimleri, kelime hazneleri ve iletişimleri daha kuvvetlidir. Öte yandan erkek çocuklar teknik meseleleri anlamada ve kavramada kızlardan daha iyidir. Bu iki durum her iki cins için genellikle geçerli olsa da sebebi tam olarak bilinememektedir.

Erkek ve kız çocuklarının birbirlerine kıyasla daha iyi olduğu noktalar olduğu için bu durum her iki cinsiyet arasındaki dengeyi kurmayı gerektirir. Bunun için cinsel kimliğe sıkı sıkıya bağlanmak ve bir kız çocuğunun yalnızca kız olduğu için teknik konularda başarılı olamayacağını düşünmek yanlıştır. Çünkü her iki cinsiyetin de birbirinden farklı yönleri zamanla ve gerekli özenle geliştirilebilir. Kız çocuklarında ve erkek çocuklarında bu becerilerin geliştirilmesi lego, yapboz gibi problem çözme veya parçadan bütüne ulaşma becerisi gerektiren oyuncaklarla mümkündür. Bu tip oyuncaklarla oynayan kız çocukların becerilerini geliştiği gözlemlenebilir.

Konuşma ve dil becerileri kızlara kıyasla daha az gelişmiş olan erkek çocukları da bu yönden desteklenerek aradaki denge kurulabilir. Anne ve babalar erkek çocuklarının dil becerileri bakımından zayıf olabileceğini bilmeli, buna yönelik faaliyetlere ağırlık vermelidir. Çocuğun ilgisini çekebilecek konular saptanıp bu konularda kitaplar okumak ve üzerine sohbet etmek faydalı bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Becerileri geliştirme amacıyla belirlenen yaklaşımda amaç çocuğu sıkmadan bu işi yapmaktır.

Genel bir düşünceye göre kızlar bebeklerle erkeklerse arabalarla oynar. Ancak bu tutum tamamen çevrede böyle bir düşünce biçiminin yaygın olmasından ve toplumsal olarak kabul edilen cinsel rollerden kaynaklanır. Ebeveynlerin çocukları bu konuda sınırlaması ve yalnızca cinsiyete özgü oyuncaklar almaması gerekir. Oyunlar gelecekteki hayatın provası niteliğindedir. Çocukların gelecekte her iki cinsiyete saygılı ve hoşgörülü olan eşitlikçi bireyler olması isteniyorsa oyun konusunda sınırlandırılmamalıdır.

Kız ve erkek çocukları aynı ilgi alanlarına sahip olabilir, benzer oyunlardan ve spor dallarından hoşlanabilir. Kızların daha teknik konularla ilgilenmelerine ve erkeklerin fazla enerjilerini yönlendirecekleri bir yer bularak biraz daha sakinleşmelerine yardımcı olunmalıdır. Ailelerin cinsel kimlikler arasında denge kurması çocukların ileriki yaşamlarında karşı cinse nasıl davrandığı konusunda belirleyicidir.

Bebekler Neden Uyumaz ile ilgili yazımıza ulaşmak için linke tıklayın.

Dikkatinizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Yorum Bırakabilirsin