Çift Yönlü Duygusal İlişkiler

Çocuğa yaklaşım duygusallıktan uzak, görev bilinciyle olursa bu, çocuğun dünyayı düşmanca algılamasına sebep olabilir. Bu durum da benliğini yeni kazanan çocukların ruhsal dünyalarında onarılması güç hasarlar oluşturabilir.

Çift Yönlü Duygusal İlişkiler

Çocuğun benlik algısını oluşturmak için ne yapmalıyız?

Çocuklar yeni doğduğunda kendi fiziksel ya da ruhsal benliklerinin farkında değildirler. Yaşadıkları her şeyle bir bütündürler. Hava ya da ışık kendisinin bir parçası gibidir. Annesinden ayrıldığının farkında değildir. Duyduğu seslerle kendi sesini ayırt edemez. Dokunduğunuzda, kendi kendine dokunmasıyla arasındaki farkı ayırt edemez. Zamanla tecrübe ederek kendisinin farkına varır. Bu durumu, bir de bu etkenlerin hepsiyle baş etmeye çalışan küçük bir beden olarak düşünüp empati yapmaya çalışırsanız, çocuk için yaşanan zorluğu anlamanız daha kolay olabilir. Çocuğun benlik algısı oluşturabilmesi, hem fiziksel hem ruhsal bir varlık olduğunu anlayabilmesi için çocuğun fiziksel, ruhsal bütünlüğüne yoğunlaşmış ebeveynlerle sürekli ve sağlıklı ilişki içinde olması gerekir.

Çocuk yoğun duygular yaşıyorken ebeveyn, sakinleştirmek için önce abartmadan onu taklit ederek yaklaşabilir. Abartmamak çocuğun yaşadığı yoğun duyguları daha da tetiklememek için önemlidir. Mesela annesinin arkasından ağlayan bir çocuğa baba da abartılı olmayan bir ağlama taklidiyle “Anne de gitti, ne güzel oyunlar oynuyordunuz değil mi? Anne mama hazırlayana kadar babayla da oynarız değil mi?” derken onun tepkisiyle başlayıp sakinleşen bir tonlamayla devam edebilir. Bu cümleler ve tonlama çocuğun kendi başına yapamadığı düzenlemeyi yapmada yardımcı olabilir. Benlik algısının gelişmesinde çift yönlü duygusal ilişkilerin önemli bir yeri vardır. Bu örnekteki gibi hayatın içinde yaşanacak sayısız yaşanan an çocuğun farklı duyguları birlikte tecrübe etmesine yardımcı olur.

Ebeveynlerin, çocuğun yaşadığı bu duyguları toparlamasına destek ve yardımcı olmasıyla durum, onun benzer anlarda nasıl davranması gerektiğiyle ilgili motor hafızasında yer eder. Benzeri durumlarda en az kullanılan kelimeler kadar önemli olan, ebeveynin sakin ses tonu ve tamamen çocuğa yoğunlaşmasıdır. Bu ilişkiler, çocuğun zamanla fizyolojik uyarılardan çıkarak kendi düşünce ve duygularını fark etmesini sağlayacaktır. Çocuk benliğinin farkına varmaya başlayacak ve sağlıklı benlik algısı oluşturmanın temelleri burada atılacaktır.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0