KİŞİLİK GELİŞİMİNDE BABANIN ETKİSİ

Çocukların kişilik gelişiminde babaların da anneler kadar önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Çocuklar, babalarının kendilerine ve başkalarına karşı olan davranışlarını, çeşitli olaylara karşı tepkilerini örnek alarak buna paralel kişilik özellikleri geliştirebilirler. Babanın çocuk gelişimine birçok etkisi vardır.

KİŞİLİK GELİŞİMİNDE BABANIN ETKİSİ

Babanın çocuk gelişimine etkisi nedir?

Çocukların sergiledikleri davranışların ve alışkanlıklarının önemli bir ölçüde anne ve babalarına paralel olabileceğini söylemek mümkündür. Çocukların çeşitli olaylara karşı gösterdikleri tepkiler, beslenme alışkanlıkları, başka insanlara karşı olan yaklaşımları gibi duygu, düşünce ve davranışlar, anne ve babalarınkine benzerlik gösterebilir.

Kimi zaman, çocukların anneleriyle daha fazla vakit geçirmelerinden dolayı, kişilik gelişiminde babanın çocuğu anne kadar etkilemeyeceği yönünde düşüncelerle karşılaşılabilir. Ancak bunu söylemek yanlış olacaktır. Babaların da çocukların kişilik gelişiminde anneler kadar önemli ve etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle babaların çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim ve ilişki içinde bulunmaları, onlara örnek olacak davranışlar sergilemeleri son derece önemlidir.

Babaların, özellikle erkek çocuklar için çok önemli bir rol model olacağı söylenebilir. Babasıyla özdeşim kuran erkek çocuğun, önemli ölçüde ondan etkileneceği, onun davranışlarını örnek alacağı ve babasınınkine benzer daha çok davranış ve alışkanlık geliştireceği söylenebilir. Yaşanan problemlere yaklaşım biçimi ve karşı cinse karşı sergilenecek davranışların biçimleri gibi konularda erkek çocukların büyük ölçüde babalarından etkilenmesi mümkündür. Kız çocukları için de babalarının etkisinin büyük olacağı söylenebilir. Babasıyla olan ilişkisi ve iletişimi sağlıklı olan kız çocukların kendine olan saygısının ve güveninin artacağı söylenebilir. Ayrıca kız çocukları, babalarıyla olan ilişkileri sayesinde karşı cinsin bazı özelliklerini ve farklılıklarını tanıma, kavrama şansı bulabilirler. Kız çocuklarının babalarıyla sağlıklı bir ilişkisi ve iletişiminin olması, yaşamın ilerleyen dönemlerinde karşı cinsle sağlıklı ve doğru ilişkiler kurabilmesine de yardımcı olacaktır.

Babanın anneyle olan ilişkisinin de sağlıklı olması çocukların geliştirecekleri kişilik özelliklerini olumlu yönde etkileyecektir. Anne ve baba arasındaki ilişkinin sağlıklı olması çocukların bazı duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasını da sağlayacaktır. Anne ile baba ayrılmış olsa bile zaman zaman hep birlikte vakit geçirmek ve ebeveynlerin birbirlerine olan saygısını yitirmemiş olması çocukları olumlu yönde etkileyecektir.

Anne, baba ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirilmesi, babaların çocuklar için iyi bir örnek olmasını da sağlayacaktır.

İLK YILDA PSİKOSOSYAL GELİŞİM

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0