Arkadaşlarla Oynanan Oyunların Önemi

Bebeklik dönemlerinden itibaren bir çocuğun hayatında oyun çok önemli bir yere sahiptir. Gelişimin her basamağını destekleyen oyun, çocukların dünyayı anlamlandırma sürecinde en büyük yardımcılarıdır. Bireysel oyunlar çocuklar için çok faydalı olabilse de arkadaşlarla oynanan oyunların yeri her zaman ayrıdır.

Arkadaşlarla Oynanan Oyunların Önemi

Arkadaşlıkta oynanan oyunların önemi nedir?

Bebeklik döneminin sonuna kadar olan iki yıllık süreçte oyun çocuğun kendini ve çevresini keşfetmesi için bir araçtır. Arkadaşlık kavramının en basit düzeyde olduğu bu dönemde çocuklar arkadaşlarıyla oynamaktan ziyade bireysel oyunları tercih ederler. Bunun nedeni çocuğun gelişiminin pek çok alanında henüz yeterli seviyelere erişmemiş olmasıdır. Çocuklar büyüdükçe ve geliştikçe arkadaşlarla ortak oynanan oyunlar da artar ve daha karmaşık hâle gelir.

Oyun çocuklar için pek çok kazanımı olan en önemli aktivite biçimidir. Çocuklar oyunla ve oyunlar sayesinde büyür. Çevrelerinde olan biteni anlamlandırmak, kavramları ve değerleri içselleştirmek, ilişkiler geliştirmek için oyundan faydalanırlar. Oyun bir çocuk için bir nevi hayatı anlamamın yoludur. Bireysel olarak oynanan oyunların önemi göz ardı edilemez. Ancak sosyalleşmenin başladığı dönemlerde arkadaşlarla kurulan oyun temelli ilişkiler çocuk için çok daha geliştiricidir. Çocuğu pek çok konu hakkında bilgilendirir, kendini geliştirmesini sağlar, gelişimin her basamağını destekler.

Oyunun çocuklara olan faydası nedir?

Arkadaşlarla oynanan oyunlar çocukların gelişimleri ve olgunlaşmalarıyla paralel olarak gelişir. Başlarda yalnızca ortak oyunun paylaşılması biçiminde ortaya çıkan süreç zamanla daha karmaşık hâle gelir. Çocuklar beraber oynadıkları oyunlar sayesinde birbirlerini geliştirir. Farklı yaşam deneyimleri olan ve farklı çevrelerde yetiştirilmiş çocuklar birbirlerine oyun aracılığıyla değer aktarımında bulunur. Oyunlar çocuklar için toplumsal hayatın küçük bir örneği niteliğindedir.

Çocuklar aralarında oyun kurmak konusunda ilk yıllarda çekingen tavırlar sergileyebilir. Bu dönemde anne ve babaların destekçi olması ve ortak oyun fırsatları yaratması gerekir. Çocukların oynamaları için belli günler belirlemek, oyun için çeşitli oyuncaklar sağlamak veya oynamak için teşvik edici sözler söylemek faydalı olacaktır. Çocuklar 4-5 yaşlarına geldiklerinde artık gelişimlerinin bir getirisi olarak ebeveyn desteğine ihtiyaç duymadan arkadaşlık ilişkileri geliştirebilir. Bunun bir sonucu olarak da oyun kurmada ve dahil olmada daha başarılı hâle gelebilir.

Arkadaşlarla oynanan oyun toplumun küçük bir taklididir. Kurulan grup içi iletişimin nasıl yönetilmesi gerektiği, grup içindeki davranışların kontrolü ve anlamlandırma süreci çocuğu toplumsal yapıya hazırlar. Çocuklar arkadaşlarıyla oynadıkları oyunlardan farkında olmasalar da pek çok ders çıkarırlar.

Çocukların cinsel kimliklerinin farkına varmaları noktasında da akranlarıyla oynadıkları oyunlar önem taşır. Belli bir yaştan sonra cinsel kimliklerinin bilincine varan çocuklar bu yönde oyunlar oynayarak bu kimliklerini daha iyi anlamaya başlayacaktır. Örneğin, kız çocuklarının 4-5 yaşlarından itibaren evcilik oynarken anne olmak istemesi cinsel kimliğinin bilincine varmasının bir sonucudur. Bu dönemde ebeveynlerin her iki cinse de saygı ve hoşgörüyü öğretmesi, cinsel kimliğin bilincinde olarak cinsel rollerin her iki cins için de geçerli olduğunu aşılaması gerekir.

Oyun çocukların hayatında büyük bir öneme sahiptir. Arkadaşlarla oynanan oyun çocuğun gelişimini her açıdan destekler. Anne ve babalar çocuklarının gelişimleri için arkadaşlarla oyun oynanması konusunda destekleyici olması oldukça önemlidir. 

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0