Ailenin Çocuğun Sosyalleşmesine Olan Etkisi

Çocukların toplumsal ilişkilerde bulunacağı sosyal çevrenin, ailesinin içinde bulunduğu çevre ile paralellik göstereceği söylenebilir. Çocukların sosyal yaşantılarında sergileyecekleri tavırların ailenin özelliklerine göre değişiklik göstereceğini söylemek mümkün olacaktır.

Ailenin Çocuğun Sosyalleşmesine Olan Etkisi

Sosyalleşmeye ailenin etkisi nasıldır?

Çocukların içinde bulundukları sosyal çevrelerde takınacakları tavırların bazı etkenlere göre değişiklik göstereceğini söylemek mümkün olacaktır. Ailenin sosyoekonomik yapısı ve ailenin büyüklüğü gibi faktörlerin bu durumu etkileme ihtimali bulunur.

Ailenin maddi durumu ve sosyal çevresi çocukların sosyal çevresini büyük oranda etkileyecektir. Örneğin, maddi durumu orta düzeyde olan ailelerin buna paralel bir sosyal çevresi olacağı söylenebilir. Doğal olarak çocuklar da buna uygun bir sosyal çevrede bulunup bu yönde tavırlar sergileyecektir.

Çocukların sosyalleşmesini etkileyen faktörler nelerdir?

Çocukların aile içindeki konumu, ebeveynlerin çocukla kurdukları ilişki, çocuğun kaçıncı kardeş olduğu ve sahip olduğu kardeş sayısı gibi faktörler de çocuğun sosyalleşmesini etkileyen faktörler arasındadır. Kardeş sahibi olmayan ya da kardeşiyle arasında fazla yaş farkı bulunan çocukların daha zor sosyalleşecekleri söylenebilir. Çocukların kardeşleriyle arasındaki yaş farkının az olması ve kardeşin karşı cinsten olması, çocukların karşı cinsle olan ilişki kurmalarında kolaylık sağlayabilir.

Çocuklar sosyal çevrelerinde, aile içinde veya ailenin sosyal çevresinde kendine yansıtılan davranışlara paralel davranışlar sergileyebilir. Örneğin, ailesi tarafından dışlanan çocuklar, bu durumun etkilerini yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde bile yansıtabilirler.

Çocukların sosyalleşmesini etkileyen faktörlerden biri de anne ve babasının çocuktan beklentileridir. Sosyoekonomik seviyesi orta düzeyde olan ailelerin, sosyoekonomik seviyeleri daha düşük olan ailelere oranla çocuklara toplumsal kurallara uyma konusunda daha fazla baskı yapabileceği söylenebilir.

Ebeveynlerin çocuk yetiştirme döneminde çocuklara olan yaklaşımı da çocukların sosyal ortamlarda nasıl davranacağını ve sosyalleşme düzeylerini etkileyebilir. Ailesinde adil ve demokratik bir ortam bulunan çocukların daha sosyal olacakları ve bu ortamlarda daha rahat hareket edeceği söylenebilir. Ebeveynlerin çocuklara fazla kontrolcü davranması da çocukların bazı becerilerini olumsuz etkileyebileceğinden çocuğun sosyalleşme becerisi de azalabilir.

Çocukların kendi yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle olan ilişkilerinin iyi olması, çocukların sık sık sosyal ortamlarda bulunmak istemelerine sebep olacaktır. Bulundukları sosyal ortamlar çocukların hoşuna gitmediği takdirde ise sosyalleşmekten kaçınabilirler.

Çocukların sosyal ilişkilerinde sergileyecekleri tavırlar, kendi yaşıtlarından büyük ölçüde etkilenecektir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0