Ailenin Cinsel Rollere Etkisi

Bebekler daha anne karnındayken cinsiyetlerine özgü özellikler kazanırlar. Kızlar ver erkekler arasında belirgin fiziksel ve zihinsel farklılıklar olsa da aslında ortak noktalar çok daha ağır basmaktadır. Çocukların her iki cinsiyete karşı saygılı, eşitlikçi ve hoşgörülü olmaları ve cinsel rollerden ziyade her insan için ortak olan rolleri benimsemeleri gerekir.

Ailenin Cinsel Rollere Etkisi

Aileler cinsel konuda çocuklara nasıl yaklaşmaktadır?

Farklı cinsiyetlerde doğmuş ikiz bebekler dahi yüzde yüz aynı davranılsa bile bazı farklılıklar sergileyecektir. Bunun nedeni doğuştan gelen ve yok edilmesi mümkün olmayan farklılıklardır. Örneğin erkek çocuklarının öfkeye daha yatkın olmasına neden olan hormonlar onları daha agresif ve tahammülsüz hâle getirebilir. Ayrıca kız çocuklarının dil gelişimlerinin daha gelişmiş olması daha karmaşık konuları anlamalarını sağlayarak zihinsel gelişimlerinin erkeklere kıyasla daha ileri seviyelerde olmasını sağlayabilir. Bu gibi fiziksel ve zihinsel farklılıklar olsa da aslında kız ve erkek çocukları arasındaki ortak noktalar çok daha fazladır. Cinsel kimliklerin arasındaki farklılıkları saptayıp buna yönelik davranışlar sergilemek yerine her iki cinsel kimliğin sivri yönleri törpülenerek arada bir denge kurulmaya çalışılması gerekir.

Kız çocuklarının ve erkek çocuklarının ilgi alanları arasındaki farklılıklar ailelerin fiziksel ve zihinsel farklılıkların üstüne gitmesiyle daha belirgin hâle gelebilir. Örneğin dil yapısı gelişmiş olan kız çocukları genelde aileleriyle daha fazla muhabbet eder. Ancak bu durum çocuklarla değil ailelerle alakalıdır. Aileler kızlarının dil becerilerinin daha gelişmiş olduğunu düşünerek bu davranışa yönelir. Yani doğuştan gelen beceri aile tarafından da desteklenerek fark daha belirginleştirilmiş olur.

Cinsiyet rollerini aileler nasıl pekiştirir?

Ailelerin cinsel kimlik konusunda en belirgin yaklaşımları çocukları için kullandıkları övgü, yüreklendirme veya sevgi kelimelerinde kendini gösterir. Örneğin anne ve babalar erkek çocuklarını aslan, kaplan gibi yırtıcı ve güç sembolü olan hayvanların isimleriyle överken, kız çocukları için çiçek, kelebek gibi zarafetin ve güzelliğin sembollerini kullanır. Ayrıca aileler erkek çocuklarının kahramanlıklarını överken kızlarının dış görünümlerini ve zarafetlerini över. Bu durum çocukların ailelerinin onayını almak için bu konulara daha fazla ilgi göstermesine neden olur.

Çocuklar cinsiyetlerine ait rolleri daha çok küçük yaşlardan itibaren fark eder ve buna göre davranır. Ailelerin cinsel rollere dair belirgin özellikleri desteklemesi iki cinsiyet arasındaki farkları belirginleştirir. Anne ve babalar çocukların cinsel kimliklerine saygı göstererek kişisel ilgi ve isteklerine karşı hoşgörülü olmalıdır. İki cins için farklı olan noktalar olsa da uyumun önemli olduğu unutulmamalıdır.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0