Ailelerin Çocuklarını Eğitirken Dikkat Etmesi Gerekenler

Aile sayesinde pek çok kavramın ve değerin temelleri atılır. Anne ve babaların çocuklarını eğitirken destekleyici, tutarlı, ilgili ve özenli davranması gerekir. Aksi hâlde çocuk ailesi sayesinde elde etmesi gereken kazanımlara sahip olamayabilir, bu durum da yetişkinlik boyunca birtakım problemler yaşamasına sebep olabilir.

Ailelerin Çocuklarını Eğitirken Dikkat Etmesi Gerekenler

Çocukları eğitmenin amacı nedir?

Çocukların aileleri aracılığıyla elde edeceği kazanımlar ileriki yaşamlarında kuracakları ilişkilerin temelini oluşturur. Anne-babalar çocuklarına belli başlı kuralları öğretirken, değer ve kavramları aktarırken bunun ileriki hayat için önemini bilmeli ve bu doğrultuda hareket etmelidir. Eğer çocuk eğitiminde tutarlı, özenli, dönemin gerekliliklerine karşı dikkatli olunmazsa çocukların kişiliklerinde bazı problemler gözlemlenebilir.

Çocukları eğitmenin amacı toplumsal yapıya uyumlu, etraflarıyla olumlu ilişkiler geliştirebilecek sağlam karakterli bireylere dönüşmelerini desteklemektir. Anne ve babalar bir çocuğun eğitimi konusunda en az beslenme, barınma veya bakım ihtiyaçları kadar hassas davranmalıdır. Çünkü çocuklar dünyaya geldiklerinde bir mizaca sahip olsalar da karakterlerinin büyük bir çoğunluğu çocukluk döneminde şekillenir. Çocukluk döneminde en fazla iletişim aileyle kurulduğu için karakteri şekillendirmede de en büyük pay ailenindir.

Bir çocuğun belli kurallar çerçevesinde eğitilmesinin temel amacı çocuğun kendi hür iradesiyle kararlar verme becerisinin oluşmasının desteklenmesidir. Kendi kararlarını kendi almış olan bir çocuk bağımsızlığını kazanmıştır. Buna ek olarak yalnızca kendi kararlarını almak değil bu kararların sonuçlarını da kabullenmeyi öğrenmek aile tarafından verilen eğitimle çocuklara kazandırılabilir.

Aileler çocuklarını eğitirken neye dikkat etmelidirler?

Aileler çocuklarını eğitirken çocuğun gelişim dönemine göre hareket etmelidir. Her çağ farklı ihtiyaçlar anlamına geldiği için kurallarda da dönemsel olarak birtakım esnemeler yapılmasında fayda vardır. Aksi hâlde çocuk yaşı ilerlemesine rağmen bir önceki döneme ait kurallara uymaya zorlandığında olumsuz hislere kapılabilir. Buna ek olarak çocuğa karşı kararlaştırılan tutum tutarlı ve sürekli olmalıdır. Kararların genel tutarlılığına ek olarak anne ve baba, hatta çocuğa bakan aile büyüğü veya bakıcı gibi diğer kişiler de tutarlı yaklaşımlar sergilemelidir.

Çocuklara bazı değerlerin benimsetilmesi için belirlenmiş kuralların aşılması hâlinde herhangi bir sınırlama ile karşılaşmaları doğru değildir. Bu durumda çocuk kurala uymama konusunda daha da ısrarcı olabilir. Sınırlamalardansa çocuğa kuralların neden gerekli olduğu ve ne amaçla belirlendiği benimsetilmelidir. Kurala uyduğunda takdir etme, uyum için teşvik edici olabilir.

Çocuk eğitiminde birtakım kurallar belirlemek ve bunlara bağlı kalınmasını sağlamak çocuğun kendini kontrol etme mekanizmasını geliştirir. Bu durum gelecekte dâhil olacağı sosyal çevrelerde uyumlu davranışlar sergilemesine yardımcı olabilir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0