3-6 Yaş Grubunda Anne-Babaya Patolojik Bağlanma

3-6 yaş grubunda dikkat çeken patolojik bağlanma türlerine değinen uzmanlarımızın görüşlerini makalemizde bulabilirsiniz.

3-6 Yaş Grubunda Anne-Babaya Patolojik Bağlanma

3-6 yaş aralığındaki çocukta nasıl patolojik bağlanma görülür?

Anne-babadan ayrılmama konusunu özellikle anaokullarında gözlemliyoruz. Çocuğun ebeveyne, özellikle anneye olan düşkünlüğü, onlar olmadan kendini huzursuz hissetmesi, şiddetli ağlamaları hem öğrenciye hem de veliye zorluk çıkarabiliyor. Hatta bazen bu durum annenin, çocuğunu bıraktığı için suçluluk hissetmesini bile tetikliyor. Önemli olan bu duygu ortaya çıkmadan sağlıklı ve etkili bir şekilde önlem almak, eğer durum çoktan oluştuysa da başarılı bir şekilde mücadele edebilmektir.

Psikolog Mary Ainsworth, bağlanmayı bir kişi veya bir hayvanın, kendisiyle diğeri arasında şekillendiği, etkili bir ilişki olarak tanımlamış ve zaman için de hep var olacağını söylemiştir. Buradan yola çıkarak, erken dönemde oluşan ebeveyn-çocuk bağının nasıl oluştuğu ve sonraki gelişim dönemleri üzerindeki öneminden bahsetmek doğru olacaktır.

İlk olarak, savunmasız olan, beslenmeye ve korunmaya ihtiyaç duyan bebek, ihtiyaçları karşılandığında ebeveyniyle arasında bir bağ geliştirmeye başlar. Ardından, sosyal, duygusal ve bilişsel ihtiyaçların karşılanması gereken bir döneme girer ve ihtiyaç karşılandıkça bu bağ sağlamlaşır.

Maalesef ki, her anne-çocuk bu dönemde bağlanmayı sağlıklı bir şekilde geliştiremeyebilir. Bu yüzden bağlanma türlerini incelemek ve anlamak çocuk gelişiminde önemlidir. Mary Ainsworth bağlanma türlerini üç gruba ayırmıştır; güvenli, güvensiz-kaçıngan ve kaygılı-karışık.

Buna ek olarak, bağlanma teorisinin en önemli ismi olan John Bowlby, kazanılan bağlanma türünün ileriki yaşlardaki ilişki algımızı etkilediğini söylemiş ve bu noktaya dikkat çekmiştir. Bu yüzden ilk tür olan güvenli bağlanma, insan gelişiminde önemli bir yol oynar.

Tanımlamak gerekirse, güvenli bağlanma; çocuğun, anneden ayrılması gereken durumlara adapte olması, ebeveynleri döndüğü zaman bunu hoş karşılamasıdır. Güvensiz-kaçıngan bağlanma türüyse, anne-babadan kaçınma ve onları tercih etmeme olarak özetlenebilir. Son olarak, kaygılı-karışık bağlanmayı, yabancılardan endişe duyma, ebeveyn gittiğinde şiddetli stres yaşama, ebeveyn döndüğündeyse rahat hissetmeme durumu olarak not edebiliriz.

Sağlıksız bağlanmış çocuklar da anneden kopamama durumu hem sosyal hayatı hem de çocuğun eğitim hayatını etkileyebiliyor. Bunun ortaya en çok çıktığı koşullardan biri, sınıf ortamına bırakılan 3-6 yaş arası çocukların sürekli olarak psikolojik stres yaşaması ve genellikle bir türlü sakinleşememesidir. Bu durumu yaşamamak ve güvenli bağ geliştirmek için elbette uygulanabilecek davranışlar vardır. Bunların başında bebek doğduktan sonra onunla, mimik, jest, söz ve ses içeren iletişim kurma yollarını denemektir.

Bu dönem de yetişkinler gibi diyalog kuramayacakları için, ses ve mimiklerle size cevap verecektir. Eğer bunun için geç kalındıysa, çocuğunuz ileriki yaşlardaysa yine de telaş etmeyin. Günümüzde terapistler, anne-baba-çocuk veya bakım veren bireylerle beraber bebekler ve çocukları da alarak seans düzenlemektedir, Oyun terapisi de bu terapi çeşitlerinden birisidir.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0